ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) بدون حذف صفر با متلب

ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) بدون حذف صفر با متلب

ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) در MATLAB

در این بخش پروژه ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی این پروژه کنترل تطبیقی پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی در محیط متلب قرار داده شده است.

جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP)

در جایابی قطب با حداقل درجه (Minimum Degree Pole Placement – MDPP) بدون حذف صفر، نوسانی در سیگنال کنترلی سیستم مشاهده نمی گردد. همچنین به دلیل حذف صفر فرایند جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP)، نوسان یا پدیده Ringing در سیگنال کنترل ایجاد می شود. این پدیده اثر منفی بر روی محرک ها (جنبه منفی عملی) دارد که یک عیب محسوب می شود. هر چقدر صفر فرایند به دایره واحد نزدیک و حذف شود، پدیده نوسان (Ringing) تشدید خواهد شد که در این فرایند شبیه سازی، به این شکل نمی باشد.

نتایج شبیه سازی

نتایج خروجی های به دست آمده از شبیه سازی با نرم افزار MATLAB نشان می دهد که خطا در روش اول بسیار کم بوده و پاسخ مناسب به خوبی سیگنال فرمان را ردیابی می کند. ولی در ادامه روند سیستم، مقدار خطا بالا رفته و ردیابی پاسخ مناسب، دارای تاخیری است. قابل ذکر است که پرش های ابتدای پاسخ ها به دلیل محل صفرهای سیستم و زمان نمونه بردای سیستم می باشد که در حالت دوم با حذف صفرها کاهش یافته است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) بدون حذف صفر با متلب ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) بدون حذف صفر با متلب ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) بدون حذف صفر با متلب ردیابی ورودی مرجع در جایابی قطب با حداقل درجه (MDPP) بدون حذف صفر با متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید