تشخیص تومور با تقطیع تصاویر CT Scan بر اساس نظریه بازی ها در متلب

تشخیص تومور با تقطیع تصاویر CT Scan بر اساس نظریه بازی ها در متلب

تشخیص تومور با تقطیع تصاویر CT Scan در متلب

در این بخش پروژه تشخیص تومور با تقطیع تصاویر CT Scan بر اساس نظریه بازی ها را در نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی نظریه بازی ها پرداخته و فیلم و تصاویری از این پروژه پزشکی و پردازش تصویر قرار داده شده است.

معرفی نظریه بازی ها (Game theory)

نظریه بازی ها یا تئوری بازی ها (Game theory) به تحلیل روش ‌های همکاری یا رقابت موجودات منطقی و هوشمند به کمک مدل‌ های ریاضی پرداخته و شاخه ‌ای از ریاضیات کاربردی می باشد که در علوم اجتماعی و به خصوص در اقتصاد، زیست ‌شناسی، مهندسی، علوم رایانه، بازاریابی و غیره بکار گرفته می شود. هدف نظریه بازی این می باشد که از طریق ریاضیات، رفتار را در مراحل راهبردی یا در یک بازی که در آن موفقیت فرد در انتخاب نمودن وابسته به انتخاب دیگری است را پیش بینی نماید. تلاش نظریه بازی ها بر مدل ‌سازی رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک می باشد. امروزه نظریه بازی ها یک واژه پایه برای علومی است که در آن به تحلیل رفتار منطقی متقابل انسان ‌ها، حیوانات و رایانه‌ ها پرداخته می شود.

معرفی پروژه

در این پروژه به تشخیص زائده یا تومور سرطانی از روی یک تصویر CT Scan با فرمت bmp پرداخته می شود که بر اساس روش نظریه بازی ها (Game theory) پیاده سازی شده است که در ادامه خروجی های به دست آمده از اجرای سورس کد آن در محیط برنامه متلب قابل مشاهده می باشد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

تشخیص تومور با تقطیع تصاویر CT Scan بر اساس نظریه بازی ها در متلب تشخیص تومور با تقطیع تصاویر CT Scan بر اساس نظریه بازی ها در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید