محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

محاسبه لرزش کابین آسانسور در متلب

در این بخش پروژه محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن را در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری مختصر کدها آماده کردیم که مربوط به درس کنترل خطی می باشد. در ادامه به معرفی پروژه و کفشک آسانسور پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی آسانسور قرار داده شده است.

معرفی کفشک آسانسور

کابین آسانسور که وظیفه جابجایی مسافران را دارد، با توجه به طراحی آسانسور روی ریل های صلبی حرکت می کند که مکانیزم حرکت وزنه تعادل نیز به همین شکل می باشد. قطعه ای که این امکان را می دهد تا کابین و وزنه تعادل بر روی ریل بلغزند، کفشک آسانسور می باشد. کفشک ها علاوه بر اینکه وظیفه اصلی خود که در سیستم ایفا می کنند، در فراهم سازی کیفیت بالای حرکتی آسانسور نیز نقش مهمی دارد. با توجه به طول مسیر حرکت کابین آسانسور، از شاخه های ریل در امتداد هم در نصب آسانسور استفاده می گردد. نقاط اتصال ریل ها، نقاطی می باشند که ارتعاشاتی را در کابین ایجاد می کنند. همچنین فنری که در کفشک وجود دارد این ارتعاش را مستهلک می کند.

معرفی پروژه

در راستای بررسی لرزش کابین آسانسور که وضعیت سطح ریل راهنما و کیفیت کفشک ها نقش بسزایی در این مورد داراست، در این پروژه لرزش انتقالی با دو نمونه مقادیر معین کنترلر k در راستای X1 ، X2 ، X3 و X4 بررسی شد و نتایج به صورت جدول و نمودار های زیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نمودار شکل دوم و پنجم حرکت لرزشی کابین آسانسور را تحت تاثیر کفشک های متصل به آن با ضرایب ثابت فنر های متفاوت که روی ریل راهنما قرار دارند، و از نقطه اولیه شروع می شود، را نشان می دهد که نشان از یک تکان اولیه با دامنه حرکت های متفاوت دارد.

همچنین شکل های سوم و ششم لرزش کابین متصل به کفشک ها را در طول طی مسیر و در نقطه مشخص نشان می دهد. مقایر معین کنترلر k نیز در راستای X1 ، X2 ، X3 و X4 می باشد که در آن نمودار ها کاهش لرزش داشته و به سمت پایداری حرکت نموده و در نتیجه باعث کاهش لرزش انتقالی به کابین آسانسور شده است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

شکل ۲: نمودار فرکانس کابین آسانسور در شروع حرکت تحت تاثیر کفشک های متصل به آن

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

شکل ۳: نمودار فرکانس کابین آسانسور در شروع حرکت تحت تاثیر کفشک های متصل به آن

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

شکل ۴: جدول نتایج به دست آمده

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

شکل ۵: نمودار فرکانس کابین آسانسور در شروع حرکت تحت تاثیر کفشک های متصل به آن

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

شکل ۶: نمودار فرکانس کابین آسانسور در شروع حرکت تحت تاثیر کفشک های متصل به آن

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

شکل ۷: جدول نتایج به دست آمده

محاسبه لرزش کابین آسانسور با کفشک های متصل به آن در متلب

شکل ۸: نمودار اختلاف آماری تحت تاثیر کفشک های متصل به آن


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید