سلام وقت دوستان به خیر من یه موضوعی دارم با عنوان امنیت در web Server شما می تونید در مورد اون واسم پایان نامه بنویسید من سرم خیلی شلوغه نمی تونم از پس این کار بر بیام یه بار تمدیدش کردم دیگه فرصت ندارم باید این ترم تمومش کنم منتظر میمونم لطفا نتیجه رو برام اعلام کنید.