سلام بر دوستان می خواستم ببينم شبکه های عصبی توانايی ارائه مدل جديد با توجه به داده های آزمايشگاهی رو داره يعنی همون کاری که توسط روشهای آماری با رگرسيون انجام ميشه رو منظورمه در این باره می تونید بیشتر توضیح بدید.