سلام کسی از دوستان نیوتن رافسون کد نویسی کرده؟من 5معادله 5مجهولی دارم که میخوام با روش نیوتن حلش کنم کسی میتونه کمکم کنه