سلام من موقعی که میخوام متلب 2009 رو نصب کنم وقتی که به 85% از نصب میرسه خطا پایین و میده.
the following error was detected while installing video and image processing blockset: push back buffer in full
این خطای چیه؟؟؟