سلام. این تابع تبدیل فوریه ی گسسته ی تابع X[n[ هستش. من می خوام رسمش کنم که در نهایت به شکل مشخص شده برسه. چطوری اینکارو کنم. هرچی می زنم نمیشه؟
مورد دوم اینکه چطوری مستقیما با دستور تبدیل فوریه از تابع x[n] به این شکل برسم. ممنون میشم.

question2 - رسم این تابع