data mining - موضوعات پایان نامه و مقاله داده کاوی (Data Mining)
این بار موضوعات مختلفی را در رابطه با داده کاوی یا Data Mining پیشنهاد می کنیم که شما کاربران عزیز می توانید از آنها در در پایان نامه و مقاله استفاده کنید، در ادامه با ما همراه باشید تا از موضوعات ناب بهره مند شوید.
موضوعات پیشنهادی:

 1. اعتبار سنجی داده های بانکی به منظور پیش بینی بازاریابی بانکی در یک بازه مشخص بر اساس بر شبکه عصبی احتمالاتی
 2. اعتبار سنجی داده های بانکی به منظور تخمین و پیش بینی بر اساس نظریه آشوب و شبکه عصبی نگاشت خود سازمانده
 3. کشف دانش از داده های یک بانک به منظور تشخیص اختلاص بر اساس ترکیب شبکه عصبی RNN و الگوریتم ژنتیک چندهدفه (NSGA II)
 4. سیستم تشخیص نفوذ (IDS) در شبکه های ابری و حسگر بی سیم به صورت اشتراک پذیر بر اساس داده کاوی
 5. پیش بینی داده های یک سال بورس برای سال های آتی با استفاده از الگوریتم مدل مخفی مارکف (HMM)
 6. کشف دانش از سیگنال های EEG به منظور شناسایی اختلالات مغزی بر اساس داده کاوی تکاملی
 7. ارائه الگوریتم کارا به منظور تشخیص داده های پرت با استفاده از پردازش داده های بزرگ (Big Data)
 8. تشخیص الگوی چند حالته انتخابی به منطور تشخیص دیابت از داده بر اساس ماشین بردار ارتباطی
 9. تشخیص بهترین برند با توجه به فعالیت های آنها در یک سال بر اساس داده کاوی هوشمند تجاری
 10. دریافت نتایج ژنتیکی و شناسایی والدین فرزندان بر اساس روش های یادگیری ماشین و داده کاوی
 11. پیش بینی زمان کچل شدن مردان از روی داده های پزشکی بر اساس درخت تصمیم گیری یادگیر
 12. شناسایی دانشجویان فعال با توجه به توانایی آنها در نگارش و ثبت مقاله بر اساس داده کاوی بهینه
 13. سیستم تشخیص نفوذ (IDS) چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم بر اساس داده کاوی تکاملی
 14. استخراج ویژگی از داده های بزرگ (Big Data) بر اساس روش ترکیبی یادگیری عمیق و تقویتی
 15. ارائه یک روش بر اساس داده کاوی در تصاویر ماهواره ای به منظور شناسایی مناطق ریسک دار
 16. تخمین مقدار باران در یک منطقه به مدت چند ماه از روی داده های تجربی مبتنی بر GMDH
 17. ارائه سیستم تصمیم گیری درختی برای مکعب داده بر اساس الگوریتم گرگ خاکستری
 18. ارائه یک الگوریتم پیش بین به منظور تشخیص بیماری های عفونی بر اساس داده کاوی
 19. تشخیص هرز نامه در سیستم های ارائه دهنده ایمیل بر اساس داده کاوی بدون نظارت
 20. تشخیص داده های پرت از تصاویر چهره افراد بر اساس الگوریتم ALM و یادگیری تقویتی
 21. تشخیص سرطان ریه از داده های بزرگ بر اساس نایو بیزین و شبکه عصبی موجک دار
 22. تشخیص بیماری های قلبی از سیگنال بر اساس داده کاوی بهینه و بر پایه نایو بیزین
 23. شناسایی وب سایت های آلوده به حملات بر اساس داده کاوی کوانتومی
 24. بکارگیری هوش تجاری در بانکداری الکترونیکی بر اساس داده کاوی بهینه
 25. طبقه بندی داده بر اساس شبکه عصبی ترکیبی پس انتشار خطا با بیزین
 26. استخراج دانش از متن های رمز شده با استفاده از واقعیت کاوی داده
 27. ارزش تغذیه و رژیم غذایی به منظور زندگی سالم مبتنی بر داده کاوی
 28. کشف پول شویی با استفاده از داده کاوی و بر اساس نظریه بازی ها
 29. استخراج دانش از داده های بزرگ با هدف استفاده در امور بیمه
 30. تشخیص نفوذ در پایگاه داده ها بر اساس یادگیری عمیق