سلام
سیستمی داریم شامل المنت و مخزنی که حاوی مایعی است و هم چنین موتوری برای یکنواخت کردن
می خواهیم این سیستم را در متلب شبیه سازی کنیم و مقادیر pid را به دست بیاوریم
هم چنین در این سیستم به دلیل کم بودن سرعت هر 2 ثانیه می توان فیدبک گرفت
دوستی گفتن که همه این کارها را به راحتی می توان در متلب انجام داد
لطفا دوستانی که با این کار آشنایی دارند راهنمایی بفرمایند