سلام
من وقتی از دستور mcc برای کامپایل کردن کدم استفاده می کنم با خطای زیر مواجه می شم:
error using mcc
.Test checkout of feature Compiler failed
کسی از دوستان می دونه مشکل از کجاست؟ برای حل مشکل باید چی کار کنم؟