سلام دوستان چطور میتونیم ورودی یک مدار در سیمولینک متلب را سیگنال سینک تعریف کنیم؟