من می خوام یه ماتریس n*n رو توی نرم افزار متلب تعریف کنم و می خوام بعد تعریف محتوای اون ماتریس با صفر پر بشه درضمن نمی خوام پر کردن ماتریس با صفر رو خودم انجام بدم می خوام یه تابع توی متلب باشه که خودش اتوماتیک همه عناصر ماتریس رو با مقدار صفر پر کنه. بیشتر فعلا نحوه تعریف ماتریس n*n برام مهمه با سپاس