سلام برای تبدیل تصویر به ماتریس تو متلب از چه دستوری باید استفاده کرد لطفا اگه میشه برای این مورد چند مثال هم بیارید.