تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

تخمین ردیابی هدف موشک با الگوریتم EKF و IMM در MATLAB

در این بخش پروژه تخمین ردیابی هدف موشک با الگوریتم فیلتر کالمن توسعه یافته (Extended Kalman filter – EKF) و الگوریتم مدل متعادل چندگانه (Interacting Multiple Model – IMM) را در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه ران کردن آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی پروژه پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی در محیط متلب قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این مدل باید مسیر موشک را با توجه به شرایط اولیه و پارامترهای فیزیکی شبیه سازی می کنیم. از تجزیه و تحلیل عددی برای شبیه سازی پرواز موشک استفاده می شود که از جمله آنها اثرات ناشی از رانش (نیرویی واکنشی که جسم را در جهت مخالف به حرکت در می ‌آورد) ، تغییر در جرم و گرانش می باشد. در این مدل، ضریب درگ (Drag Coefficient) که در معادله ۱ قرار دارد، به عنوان ورودی در مدل دینامیک استفاده می شود و نیروی درگ (Drag Force) موشک نیز با استفاده از معادله ۲ محاسبه می شود.

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

فرمول ضریب درگ (معادله اول) و فرمول نیروی درگ (معادله دوم)

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۱ – ارتفاع در مقابل دامنه

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۲ – نمودار سرعت عمودی

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۳ – نمودار سرعت افقی  تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۴ – تتا در مقابل زمان

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۵ – تتا در مقابل مسافت

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۶ – جرم در مقابل زمان

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۷ – رانش (نیرویی واکنشی) در مقابل زمان

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۸ – نیروی کشش در مقابل زمان

تخمین ردیابی هدف موشک با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و مدل متعادل چندگانه (IMM) در متلب

شکل ۹ – نیروی نرمال در مقابل فاصله


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید