اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر در متلب

اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر در متلب

اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم در MATLAB

در این بخش پروژه اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر در نرم افزار MATLAB آماده کردیم که در ادامه به معرفی این پروژه کنترل تطبیقی پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی در محیط متلب قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این پروژه کنترل تطبیقی به بررسی اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد رگولاتور خود تنظیم (Self-Tuning Regulators – STR) غیر مستقیم (Indirect STR) بدون حذف صفر می پردازیم. در اولین حالت، مرتبه مدل تا ۱ کاهش یافته، از این رو مشخصه های طراحی سیستم حلقه بسته (Closed loop system – CLS) مناسب هم تغییر می کند. در دومین حالت، مرتبه سیستم تا ۵ افزایش پیدا می کند.

نتایج شبیه سازی

نتایج شبیه سازی با نرم افزار MATLAB نشان دهنده آن است که در کاهش مرتبه مدل به ۱، روش رگولاتور خود تنظیم غیر مستقیم (Regulators – STR) بدون حذف صفر، پاسخ مناسبی را ارائه می کند، ولی نوسانات زیادی را به وجود می آید. اما در افزایش مرتبه مدل به میزان ۵، ورودی مرجع که موج مربعی بوده، به طور مطلوبی ردیابی نشده است، ولی در سیگنال کنترلی، نوسان های مکرر مشاهده نمی شود، هر چند در مراحل اولیه، پرشی با دامنه بالا در آن به شچم می خورد. الگوریتم فوق در برابر افزایش مرتبه مدل، مقاومت مناسبی نشان نمی دهد ولی در برابر کاهش مرتبه، مقاوم است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر در متلب اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر در متلب اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر در متلب اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید