جعبه ابزارها

جعبه ابزار

جعبه ابزار هوافضا (Aerospace Toolbox) در متلب

تصویر aerospace-toolbox-in-matlab_346_1 جعبه ابزار هوافضا (Aerospace Toolbox) در متلب

جعبه ابزار هوافضا

در این مقاله جعبه ابزار هوافضا (Aerospace Toolbox) در نرم افزار MATLAB را بررسی و ویژگی ها و کاربرد های این جعبه ابزار را به همراه داکیومنت انگلیسی آن در ادامه قرار داده ایم.

معرفی جعبه ابزار هوافضا

تولباکس Aerospace استاندارد های مرجع، مدل های محیطی و قابلیت انتقال ثابت های آیرودینامیکی را برای انجام تحلیل های پیشرفته هوا فضایی به منظور توسعه و ارزیابی طراحی های کاربر در اختیار دارد. گزینه هایی برای مصور سازی دینامیک های وسیله ی نقلیه شامل یک تصویر متحرک MATLAB با شش درجه ی آزادی و واسطه هایی برای شبیه ساز پرواز Flight Gear و SIMULINK 3D Animation نیز در این جعبه ابزار وجود دارد. این گزینه به شما اجازه مصور سازی اطلاعات پرواز در یک محیط سه بعدی و با سازی نا به هنجاری های نتایج آزمون پرواز را می دهد. برای اطمینان از سازگاری طراحی، جعبه ابزار Aerospace امکاناتی را برای تبدیل واحدها، تبدیل مختصات و ریاضیات چهار گانه و همچنین مدل های مبتنی بر استاندارد های اتمسفر، جاذبه، میدان، مغناطیسی و ارتفاع زمین را فراهم کرده است.

ویژگی های اصلی جعبه ابزار هوافضا

  • دارا بودن مدل های مبتنی بر استاندارد های اتمسفر، جاذبه، میدان، مغناطیسی و ارتفاع زمین وار
  • تبدیل واحدها و مختصات و نمایش فضایی
  • پیاده ساز امکانات از پیش تعیین شده برای محاسبه ی پارامتر هوا فضایی، محاسبات زمانی و ریاضیات چهار گانه
  • قابلیت وارد کردن ضرایب آیرو دینامیکی از DATCOM
  • وجود گزینه هایی برای مصور سازی دینامیک های وسیله ی نقلیه در یک محیط سه بعدی

تصاویری از کاربرد جعبه ابزار هوافضا

تصویر aerospace-toolbox-in-matlab_346_2 جعبه ابزار هوافضا (Aerospace Toolbox) در متلب

شکل 1: ایجاد انیمیشن پرواز با استفاده از داده های مسیر

تصویر aerospace-toolbox-in-matlab_346_3 جعبه ابزار هوافضا (Aerospace Toolbox) در متلب

شکل 2: روی هم قرار دادن داده های شبیه سازی و پرواز واقعی با اجرا توسط انیمیشن

تصویر aerospace-toolbox-in-matlab_346_4 جعبه ابزار هوافضا (Aerospace Toolbox) در متلب

شکل 3: طراحی سیستم خودرو پرواز

تصویر aerospace-toolbox-in-matlab_346_5 جعبه ابزار هوافضا (Aerospace Toolbox) در متلب

شکل 4: شبیه ساز برنامه ریزی پرواز بین المللی با استفاده از بلوک هوافضا

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است