جعبه ابزارها

جعبه ابزار

جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در متلب

تصویر robust-control-toolbox-in-matlab_350_1 جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در متلب

جعبه ابزار کنترل مقاوم

در این مقاله جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در نرم افزار MATLAB را بررسی و ویژگی ها و کاربرد های این جعبه ابزار را به همراه داکیومنت انگلیسی آن در ادامه قرار داده ایم.

معرفی جعبه ابزار کنترل مقاوم

تولباکس Robust Control ابزار هایی را برای یافتن پارامتر های عدم قطعیت مدل در طراحی شما فراهم می کند تا از کارایی مناسبتر کنترلگر بر روی واحد واقعی اطمینان حاصل کنید این ابزارها به شما اجازه می دهند که به سرعت بدترین روال های ممکن شناسایی کرده و به طور خودکار کنترل گرهایی با حساسیت های کاهش یافته نسبت به تغییرات پارامتری و خطا های مدل سازی ایجاد کنید. این جعبه ابزار Control System را توسعه می دهد و این کار را با ابزار های که روش های طراحی کنترل کلاسیک را به روش های کنترل مقاوم پیشرفته متصل می کند، انجام می دهد جعبه ابزار کنترل مقاوم شامل الگوریتم هایی برای ایجاد چند گانگی در عدم قطعیت در مدل، تحلیل تاثیرآن بر روی کارایی سیستم کنترلی، طراحی کنترلگر های مقاوم با کارایی های تضمین شده بر روی واحد واقعی و کاهش پیچیدگی مدل های واحد وکنترلگر است. این الگوریتم ها بر روی سیستم های کنترلی SISO و MIMO  قابل اعتماد هستند.

ویژگی های اصلی جعبه ابزار کنترل مقاوم

  • روش های تحلیل LMI محور برای تحلیل مقاومت سیستم های کنترلی MIMO
  • الگوریتم هایی برای شکل دهی فرکانسی حلقه ای پاسخ های MIMO حلقه باز
  • تحلیل آماری و بدترین حالت پایداری و عملگرد
  • الگوریتم های تقریب برای کاهش مرتبه ی مدل
  • حل گرهای LMI عمومی

تصاویری از کاربرد جعبه ابزار کنترل مقاوم

تصویر robust-control-toolbox-in-matlab_350_2 جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در متلب

شکل 1: تست Controller Robustness

تصویر robust-control-toolbox-in-matlab_350_3 جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در متلب

شکل 2: ایجاد و دست کاری مدل های نامطمئن

تصویر robust-control-toolbox-in-matlab_350_4 جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در متلب

شکل 3: کنترل قدرتمند ارتعاش در یک تیر انعطاف پذیر

تصویر robust-control-toolbox-in-matlab_350_5 جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در متلب

شکل 4: راکتور مخزن پیوسته مخلوط شده است

تصویر robust-control-toolbox-in-matlab_350_6 جعبه ابزار کنترل مقاوم (Robust Control Toolbox) در متلب

شکل 5: شبیه سازی سیستم کنترل DPS با جعبه ابزار کنترل مقاوم

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است